Табела 7.1 А (Поље: Природно-математичке науке, Техничко-технолошке науке)

Листа стручних сарадника који учествују у реализацији лабораторијских експерименталних вежби са студентима

 

 

Презиме, средње слово, име

Квалификација /звање

Датум зап.

Студијски програм

1.

Милетић Б. Лидија

ВСС/дипл. хемичар

01.04.2002.

Хемија

2.

Анђелковић Д. Оливера

ВСС/дипл. хемичар

01.06.2000.

Хемија

3.

Стоименов А. Сима

ВСС/дипл. хемичар

01.06.2002.

Хемија

4.

Раичевић М. Маја

ВСС/дипл. хемичар

01.06.2000.

Хемија

5.

Павловић Радован

ВСС/дипл. хемичар

15.01.2008.

Хемија

6.

Стоименов Ж. Гордана

ССС/лаборант

01.06.2002.

Хемија

7.

Цветковић Петар

ССС/лаборант

01.06.2000.

Хемија

8.

Игњатовић В. Љубомир

ССС/лаборант

01.06.2000.

Хемија

9.

Николов Н. Станка

ССС/лаборант

01.06.2000.

Хемија

10.

Јовановић Јован

ССС/лаборант

01.06.2000.

Хемија

11.

Бојић В. Данијела

Магистар хемијских наука/стручни сарадник

01.11.2000.

Хемија

12.

Голубовић В. Александар

ВШС/лаборант

01.06.2000.

Физика

13.

Цветановић Л. Љубинка

ВШС/лаборант

01.06.2000.

Физика

14.

Радивојевић Ђ. Драган

ВШС/стручни сарадник

01.06.2000.

Физика

15.

Јовановић М. Славица

ВСС/стручни сарадник

01.09.2003.

Физика

16.

Марковић С. Марија

Магистар/стручни сарадник лаборант

01.10.2001.

Биологија

17.

Стојановић-Радић З. Зорица

ВСС/стручни сарадник лаборант

03.10.2005.

Биологија

18.

Нешић В. Марија

ВСС/стручни сарадник лаборант

03.10.2005.

Биологија

19.

Вукашиновић Н. Слађана

ССС/технички сарадник

03.10.2005.

Биологија

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод