Табела 8.2. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају у високошколској установи 2008/2009

 

 

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

врста и ниво студија

I

год.

II

год.

III

год.

IV

год.

V

год.

VI

год .

Укуп.

Теоријска математика и примене

Студ. по ранијем закону

 

/

/

/

3

/

/

3

Рачунарство и информатика

Студ. по ранијем закону

 

/

/

12

15

/

/

27

Професор математике и рачунарства

Студ. по ранијем закону

 

/

/

41

21

/

/

62

Математика економије

Студ. по ранијем закону

 

/

/

5

3

/

/

8

Општа физика

Студ. по ранијем закону

 

/

/

12

6

/

/

18

Примењена физика

Студ. по ранијем закону

 

/

/

3

3

/

/

6

Дипломирани хемичар

Студ. по ранијем закону

 

/

/

53

40

/

/

93

Професор хемије

Студ. по ранијем закону

 

/

/

9

6

/

/

15

Дипломирани биолог

Студ. по ранијем закону

 

/

/

52

37

/

/

89

Дипломирани биолог-еколог

Студ. по ранијем закону

 

/

/

49

31

/

/

80

Дипломирани географ-туризмолог

Студ. по ранијем закону

 

/

/

123

82

/

/

205

Професор географије

Студ. по ранијем закону

 

/

/

134

87

/

/

221

Математичар

Осн. академске студије

55

42

/

/

/

/

97

Информатичар

Осн. академске студије

22

15

/

/

/

/

37

Физичар

Осн. академске студије

16

10

/

/

/

/

26

Хемичар

Осн. академске студије

44

30

/

/

/

/

74

Биолог

Осн. академске студије

66

62

/

/

/

/

128

Географ

Осн. академске студије

64

59

/

/

/

/

123

Географ-туризмолог

Осн. академске студије

74

73

/

/

/

/

147

Математика 2007/08

Доктор. академ. студије

 

10

10

/

/

/

/

20

Иннформатика  2007/08

Доктор. академ. студије

 

8

2

2

/

/

/

12

Физика  2007/08

Доктор. академ. студије

 

1

1

1

/

/

/

3

Хемија  2007/08

Доктор. академ. студије

 

14

11

3

/

/

/

28

Укупно

374

315

499

334

/

/

1522

Укупно студената који студира у установи

1522

У рубрику врста и ниво студија унети једну од одредница:

Студије по ранијем закону

Основне академске студије

Основне струковне студије

Дипломске академске студије

Специјалистичке струковне студије

Специјалистичке академске студије

Докторске академске студије

Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод