Табела 8.4. Статистички подаци о напредовању студената у предходној школској години 2007/08

 

Назив студијског програма

врста и ниво студија

Уписани

Одустали

Остварили

 60  ЕСПБ

Остварили 37-59 ЕСПБ

Просечна оцена

Остварили мање од 37 ЕСПБ

Теоријска математика и примене

Студ. по ранијем закону

18

6

/

/

8.65

/

Рачунарство и информатика

Студ. по ранијем закону

93

19

/

/

8.52

/

Професор математике и рачунарства

Студ. по ранијем закону

120

12

/

/

7.98

/

Математика економије

Студ. по ранијем закону

36

6

/

/

8.48

/

Општа физика

Студ. по ранијем закону

40

10

/

/

7.54

/

Примењена физика

Студ. по ранијем закону

16

7

/

/

8.33

/

Дипломирани хемичар

Студ. по ранијем закону

180

21

/

/

7.83

/

Професор хемије

Студ. по ранијем закону

35

2

/

/

7.95

/

Дипломирани биолог

Студ. по ранијем закону

154

10

/

/

8.24

/

Дипломирани биолог-еколог

Студ. по ранијем закону

167

11

/

/

8.35

/

Дипломирани географ-туризмолог

Студ. по ранијем закону

428

9

/

/

7.34

/

Професор географије

Студ. по ранијем закону

386

10

/

/

7.31

/

Математичар

Осн. академске студије

62

11

9

25

7.40

28

Информатичар

Осн. академске студије

24

2

6

4

8.06

14

Физичар

Осн. академске студије

23

4

3

8

8.07

12

Хемичар

Осн. академске студије

45

2

7

12

7.83

26

Биолог

Осн. академске студије

70

1

9

37

7.62

24

Географ

Осн. академске студије

60

/

15

35

7.47

10

Географ-туризмолог

Осн. академске студије

74

1

23

50

7.40

1

Математика

Доктор. академ. студије

 

20

1

10

/

9.98

1

Информатика

Доктор. академ. студије

 

12

1

2

/

10

/

Физика

Доктор. академ. студије

 

3

3

1

/

10

/

Хемија

Доктор. академ. студије

 

28

2

14

/

9.86

/

 

У рубрику врста и ниво студија унети једну од одредница:

Студије по ранијем закону

Основне академске студије

Основне струковне студије

Дипломске академске студије

Специјалистичке струковне студије

Специјалистичке академске студије

Докторске академске студије

Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод