Табела 9. 2А (Поље: Природно-математичке науке) Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе

Назив

 

број

Површина

Број радних места

Користи се у следећим студијским програмима

Компјутерска лабораторија

3

62.41м2

30

Сви студијски програми

Компјутерска лабораторија

115

51.1м2

20

Сви студијски програмки

Лабораторија

37

35м2

14

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

6

39.5м2

12

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

7

18.7м2

14

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

8

54м2

36

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

4

21м2

8

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

5

39м2

10

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

106

62м2

24

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

105

35м2

24

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

107

39.5м2

12

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

108

17.5м2

6

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

109

54м2

36

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

110

14м2

4

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

128А

36м2

10

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

38

22м2

3

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

128

11м2

4

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

129

21м2

8

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

127

55м2

10

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

11А

30.7м2

3

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

10

6.8м2

4

Сви студијски програми из хемије

Лабораторија

06

44.7м2

15

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

09

10.89м2

5

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

116

51.1м2

26

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

306

36.2м2

12

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

310

15.7м2

12

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

501

19м2

12

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

503

38м2

12

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

504,505

47м2

15

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

506

36м2

15

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

507

18м2

15

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

508

15.5м2

15

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

510

38м2

15

Сви студијски програми из физике

Лабораторија

7

37.5м2

18

Сви студијски програми из биологије и екологије

Лабораторија

11

36м2

18

Сви студијски програми из биологије и екологије

Лабораторија

111

30.6м2

15

Сви студијски програми из биологије и екологије

Лабораторија

113

30.6м2

15

Сви студијски програми из биологије и екологије

Лабораторија

402

32.6м2

10

Сви студијски програми из биологије и екологије

Лабораторија

110

12.4м2

10

Сви студијски програми из географије

Лабораторија

112

30.6м2

20

Сви студијски програми из географије