Табела 9.4. Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу -   (опрема вредна више од 100.000ЕУ)

 

Р.Б.

Назив, тип

Намена

Број

  1.  

UREDJAJ Icap 6300 Duo View ICP+Duo standard kit+duo HF kit

Научно-истраживачки рад

1

  1.  

SPEKTROMETER  OPR BRUKER EMX            Hemija 

Научно-истраживачки рад

1

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

Податке уносе унивезитетети  и академије струковних студија

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод