Табела 9.5 Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским програмима

 

 

Шифра студијског програма

Назив студијског програма

Образовно

поље

Број студената

 

Вераме трајања програма

Укупан број студената на студијском програму

Потребни простор

 

 

1.

ОснМ

Математика,

основне академске студије

Природно-математичке науке

54

3 године

162

324 м2

2.

ОснИ

Информатика,

основне академске студије

Природно-математичке науке

32

3 године

96

192 м2

3.

ОснФ

Физика,

основне академске студије

Природно-математичке науке

45

3 године

135

270 м2

4.

ОснХ

Хемија,

основне академске студије

Природно-математичке науке

45

3 године

135

270 м2

5.

ОснБ

Биологија,

основне академске студије

Природно-математичке науке

60

3 године

180

360 м2

6.

ОснГ

Географија,

основне академске студије

Природно-математичке науке

54

3 године

162

324 м2

7.

ДипМ

Математика, дипломске академске студије

Природно-математичке науке

27

2 године

54

108

8.

МипПМ

Примењена математика, дипломске академске студије

Природно-математичке науке

27

2 године

54

108

9.

ДипИ

Информатика, дипломске академске студије

Природно-математичке науке

27

2 године

54

108

10.

ДипОФ

Општа физика,

дипломске академске студије

Природно-математичке науке

12

2 године

24

48

11.

ДипПФ

Примењена физика,

дипломске академске студије

Природно-математичке науке

12

2 године

24

48

12.

ДипФИ

Физика информатика, дипломске академске студије

Природно-математичке науке

12

2 године

24

48

13.

ДипОХ

Општа хемија,

дипломске академске студије

Природно-математичке науке

20

2 године

40

80

14.

ДипПХ

Примењена хемија,

дипломске академске студије

Природно-математичке науке

20

2 године

40

80

15.

ДипБ

Биологија,

дипломске академске студије

Природно-математичке науке

27

2 године

54

108

16.

ДипЕ

Екологија,

дипломске академске студије

Природно-математичке науке

27

2 године

54

108

17.

ДипГ

Географија, дипломске академске студије

Природно-математичке науке

27

2 године

54

108

18.

ДипТ

Туризмологија,

дипломске академске студије

Природно-математичке науке

27

2 године

54

108

19.

ДокМ

Математика,

докторске студије

Природно-математичке науке

20

3 године

60

120

20.

ДокИ

Информатика,

докторске студије

Природно-математичке науке

15

3 године

45

90

21.

ДокФ

Физика ,

докторске студије

Природно-математичке науке

15

3 године

45

90

22.

ДокХ

Хемија ,

докторске студије

Природно-математичке науке

15

3 године

45

90

Укупан потребни простор за реализацију наставе на свим студијским програмима

 

3190

Унети све студиске програме,

Број студената: одговара броју студената из захтева за акредитацију и броју датом у табели Увод за сваки студијски

програм

Ове податке обавезно унети у табелу УВОД

Укупан број студената на студијском програму је производ из броја студената и година трајања програма

Потребан простор се израчунава на основу захтева стандадра за дато образовно научно односно уметничко поље.