Početna stranica

Odluke Veća Doktorske škole matematike

 

Poslovnik o radu Veća Doktorske škole matematike  (arhiva Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, broj 397/3 od 12.4.2016.)

Odluka o izboru rukovodioca, zameniku rukovodioca i sekretara Veća Doktorske škole matematike (arhiva Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, broj 397/2 od 12.4.2016.)

Pravilnik o realizaciji zajedničkih doktorskih akademskih studija matematike (arhiva Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, broj 397/4 od 12.4.2016.)

Odluka o formiranju komisije za kontrolu kvaliteta (arhiva Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, broj 397/5 od 12.4.2016.)

 

Početna stranica