Početna stranica

Veće Doktorske skole matematike

 

akademik Stevan Pilipović,  stevan.pilipovic@gmail.com

Srpska akademija nauka i umetnosti i

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,

rukovodilac Veća Doktorske škole Matematike

 

profesor Andreja Tepavčević,  andreja@dmi.uns.ac.rs

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

 

profesor Nataša Krejić,  natasak@dmi.uns.ac.rs

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

 

profesor Marko Nedeljkov,  marko.nedeljkov@dmi.uns.ac.rs

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

 

naučni savetnik Zoran Ognjanović,  zorano@mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU,

zamenik rukovodioca Veća Doktorske škole matematike

 

naučni savetnik Božidar Jovanović,  bozaj@mi.sanu.ac.rs

Matematički institut SANU

 

profesor Miroslav Ćirić,  miroslav.ciric@pmf.edu.rs

Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

 

profesor Miljana Jovanović,  mima@pmf.ni.ac.rs

Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet,

sekretar Veća Doktorske škole matematike

 

profesor Jelena Manjolovic,   jelenam@pmf.ni.ac.rs

Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

 

profesor Dragan Djordjević,  dragandjordjevic70@gmail.com

Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet,

zamenik rukovodioca Veća Doktorske škole matematike

 

vanredni profesor Marija Stanić,  stanic.marija@gmail.com

Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

 

vanredni profesor Dejan Bojović, bojovicd@ptt.rs

Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

 

vanredni profesor Daniela Dolićanin Đekić, dolicanin_d@yahoo.com

Državni univerzitet u Novom Pazaru

 

Početna stranica