pmf
 

Komunikacija/Communication

Udruženje građana / Citizens' association
11090 Beograd, Pere Velimirovića 50/2 * Tel. (+381-11)-3581-515 * Fax (+381-11)-30-75-105 * www.komunikacija.org.rs
E-mail: abc01@komunikacija.org.rs

Poboljšana je Baza podataka Komunikacije!
Pripremili smo nove programe. Možete odmah da ih isprobate.

Pređite na adresu
http://www.komunikacija.org.rs
na kojoj možete koristiti programe za efikasnije pretraživanje i bolju organizaciju višejezične Baze podataka elektronskih časopisa Komunikacije, koje upravo testiramo

Pošaljite nam sugestije i predloge za poboljšanja programa i reorganizaciju Baze.