УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

ОКТОБАР 2007.

 

Документација се припрема у складу са Стандардима за акредитацију високошколских установа. За сваки стандард је дат одговарајући низ табела које треба попунити, прилога које је треба означити и приложити, и максимална дужина текстуалног описа којим се образлаже испуњеност датог стандарда. Поред тога у припреми документације користити и ПРЕПОРУКЕ И ДОПУНСКА УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ, СЕПТЕМБАР 2007.

Институција може приложити и друге врсте прилога који документују испуњеност датог стандарда.

Документ треба припремити да има форму и садржај као што се наводи.

 

НАСЛОВ ДОКУМЕНТА

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

 

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

 

САДРЖАЈ:

 

 

Електронски формулар је попуњен

 

         ТАБЕЛЕ ПРИЛОЗИ

 

*Обратити пажњу да је један број табела измењен у односу на упутства из јануара 2007. Обратити пажњу на неке детаље и појашњења који су дати уз поједине прилоге.