Matematika i informatika

 

Broj 1, sveska 3, april 2009.

 

 

SADRŽAJ

 

Predrag Krtolica, Стари Eгипћани и њихова математика.................................................................1-7

 

Ljubica Diković, Pojačavanje konceptualnog razumevanja tangente uz pomoć WEB tehnologije…………..……………………………....................................................................................9-18

 

Marko Obradović i Boris Fažo, Konačna matematika: egzistencija  kominatronih konfiguracija,

Dirichlet-ov i Ramseyev teorem…................................................................................................………19-24

 

Jelena V. Manojlović, Nejednakosti između brojnih sredina …....................…....................................25-46