MATEMATIKA  I  INFORMATIKA

 

časopis za popularizaciju matematike i informatike

           

Uređivački odbor    

 

            Dr Nebojša Dinčić     (matematika)        ndincic@hotmail.com  

            Dr Predrag Krtolica   (informatika)         krca@pmf.ni.ac.rs

 

 

 

U časopisu se objavljuju radovi matematičkog, informatičkog, ili naučno-popularnog sadržaja. Uređivački odbor će pregledati sve radove pre donošenja odluke o publikovanju.

 

Radove za publikovanje dostaviti u elektronskoj formi na adresu  urednika zaduženog za odgovarajuću oblast.

 

 

Adresa časopisa: 

Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Višegradska 33, P.F. 224, 18000 Niš, Srbija

 

Sadržaj časopisa:

 

Broj 1, sveska 3,    2009

Broj 1, sveska 1-2, 2008
Posećeno puta