Dokumenta za akreditaciju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

 

Zahtev za akreditaciju

Akreditacija ustanove

Osnovne akademske studije

Diplomske akademske studije

Doktorske studije

 

 

Elektronski formular (ujedinjeni)

 

 

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i dozvola za rad