Studijski programi osnovnih akademskih studija

 

Matematika

Informatika

Fizika

Hemija

Biologija

Geografija