Dr Dragan S. Djordjević

 

redovni profesor

 

Matematička analiza

 

ENGLISH

 

Vi ste posetilac brojAdresa:

 

Odsek za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Nišu
Višegradska 33,  P. Fah 224
18000 Niš,  SrbijaTelefon i faks:

 

018 224 492

018 533 014 (faks)E-mejll:

 

dragandjordjevic70@gmail.com

dragan@pmf.ni.ac.rs  


Oblasti interesovanja:

 

Funkcionalna analiza, teorija operatora, linearna algebra, numerička analiza...

Spektar i rezolventa, uopšteni inverzi, operatorske jednačine i aproksimacije, Fredholmova i Risova teorija, perturbacije...


 

Projekat: Funkcionalna analiza, stohasticka analiza i primene (174007)

 

 

Neka predavanja

 

Predmet: Konačno dimenzionalni vektorski prostori  (OAS)  Predavanja

Predmet: Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral  (OAS)   Predavanja

Predmet: Matematička analiza 4    (OAS)   Predavanja    Zadaci za vežbu

 

Predmeti: Uvod u kompleksnu analizu (OAS),  

                Kompleksna analiza  (MAS)      Predavanja

 

Predmeti:  Teorija mera i integrala  (OAS)  

                  Mera i integracija  (MAS)            Predavanja    Zadaci za vežbu

                  Mera i integracija  (DAS)           

 

Predmet:  Algebre operatora u kvantnoj mehanici  (MAS)      Predavanja    Zadaci za vežbu

 

Predmet:  Neograničeni operatori matematičke fizike  (MAS)      Predavanja    Zadaci za vežbu

 

 

Za studente  -- predmeti u školskoj 2016/2017. godini

 

 

Stare četvorogodišnje studije

Matematička analiza 2

Kompleksna analiza

 

Novi  studijski programi

Osnovne akademske studije  (OAS):

Matematička analiza 4

 

Master akademske studije  (MAS):

Mera i integracija

Kompleksna analiza

Algebre operatora u kvantnoj mehanici

Metode funkcionalne analize u ekonomiji

 

Doktorske studije   (DAS):

Mera i integracija

Spektralna teorija operatora

Nejednakosti operatora i matrica

Algebre operatora

Hilbertovi moduli

 

Doktorska skola matematike (DAS):

Funkcionalna analiza

 

 

 

Konsultacije: 

četvrtak od 12 do 14 časova,  kabinet broj 106

 

 

Dodatne informacije ili pojašnjenja mogu se dobiti slanjem pitanja mejlom na adresu  dragandjordjevic70@gmail.com