Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  докторских студија

 

 

Часови активне наставе

ЕСПБ

 

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

П

СИР

 

ПРВА ГОДИНА

 

И301

Методологија научноистраживачког рада

1

О

2

 

2

 

И-ИД1

Предмет изборног блока 1

1

ИБ

4

 

12

 

И-ИД2

Предмет изборног блока 2

1

ИБ

4

 

12

 

И-СИР1

Студијски истраживачки рад 1

1

О

 

10

4

 

И-ИД3

Предмет изборног блока 3

2

ИБ

4

 

12

 

И-ИД4

Предмет изборног блока 4

2

ИБ

4

 

12

 

И-СИР2

Студијски истраживачки рад 2

2

О

 

12

6

Укупно часова активне наставе на години студија = 20

 

 

 

 

 

 

ДРУГА  ГОДИНА

 

И-ИД5

Предмет изборног блока 5

3

ИБ

4

 

12

 

И-ИД6

Предмет изборног блока 6

3

ИБ

4

 

12

 

И-СИР3

Студијски истраживачки рад 3

3

О

 

12

6

 

И-ИД7

Предмет изборног блока 7

4

ИБ

4

 

12

 

И-ИД8

Предмет изборног блока 8

4

ИБ

4

 

12

 

И-СИР4

Студијски истраживачки рад 4

4

О

 

12

6

Укупно часова активне наставе на години студија = 20

 

 

 

 

 

 

ТРЕЋА  ГОДИНА

 

И-СИР5

Студијски истраживачки рад 5

5

О

 

20

15

 

И-СИР6

Студијски истраживачки рад 6

6

О

 

20

15

Укупно часова активне наставе = 20

 

И-ДД

Докторска  дисертација

30