Књига предмета на студијском програму:

 

Географија, основне академске студије

 

 

1.      година

 

  Увод у географију

  Математичка географија

  Геологија са петрографијом

  Национална економија

  Картографија

  Геолошки ресурси

  Информатика

 

 

 

2.      година

 

        Климатологија

        Биогеографија

        Енглески језик 1

        Хидрологија

        Геоморфологија

        Статистика

 

 

 

3.      година

 

        Географија становништва

         Индустријска географија

        Аграрна географија

        Регионална географија I

        Туристичка географија

        Регионална географија II

        Географија насеља

        Географија Србије

 

 

 

 

 

Изборни предмети:

 

        Геометрија

        Пословна математика

        Физика

        Француски језиk 1

        Педагогија

        Пословна статистика

        Географија локалне средине

        Национална климатологија

        Национална хидрологија

        Национална историја

        Методика наставе географије

  Културно-историјске основе туризма