Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму

 

 

Ш

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

 

 

 

 

 

П

В

ДОН

СИР

ЕСПБ

Предмети изборног блока 1.

1

И144

Електронско издаваштво

СА

И

2

0

2

0

7

2

И145

Аналитичка геометрија

ТМ

И

2

2

0

0

7

Предмети изборног блока 2.

1

И152

Теорија бројева и полинома

ТМ

И

2

2

0

0

7

2

И156

Увод у нумеричку анализу

ТМ

И

2

2

0

0

7

Предмети изборног блока 3.

1

И153

Методика наставе информатике

НС

И

3

1

2

0

8

2

И154

Симболичка израчунавања

НС

И

3

1

2

0

8

Предмети изборног блока 4.

1

И155

Управљање пројектима у ИТ

СА

И

2

1

1

0

7

2

И157

Математичка статистика

ТМ

И

2

2

0

0

7

Предмети изборног блока 5.

1

О-02

Психологија

АО

И

3

0

0

0

5

2

О-04

Енглески језик I

АО

И

3

0

0

0

5

Предмети изборног блока 6.

1

О-01

Педагогија

АО

И

3

0

0

0

5

2

О-05

Енглески језик II

АО

И

3

0

0

0

5