Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Основне академске студије

СТАНДАРД 3 : ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

  • Циљ овог студијског програма је да студентима понуди широк опсег тема, од теоретских и алгоритамских основа рачунарских наука, до њених примена у разним областима. За разлику од других студијских програма у области рачунарских наука, који производе стручњаке који су припремљени за специфичне послове, овај студијски програм нуди широку теоријску и практичну основу која обезбеђује лако прилагођавање новим технологијама и новим идејама.

Прилози за стандард 3:

Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)  -  www.pmf.ni.ac.rs