СПИСАК ПРИЛОГА ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

 

 

 

Стандард 1. Структура студијског програма

 

 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

 

 

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

 

 

 

Стандард 5. Курикулум

 

 

 

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Стандард 7. Упис студената

 

 

 

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

 

 

 

Стандард 9. Наставно особље

 

 

Стандард 10. Организациона и материјална средства

 

 

 

Стандард 11. Контрола квалитета

 

 

 

Стандард 12. Студије на даљину