Табела 9.4  Листа ангажованих сарадника

 

Лични подаци

Часови активне наставе

Радни статус

 

 

Презиме, средње слово, име

 

Звање

Датум избора

 

ЧСП

 

ЧССП

 

ЧДВУ

 

УЧАН

 % радног времена у установи

Допунски рад (%), или рад по уговору

НДВУ

1.

 

Ранчић Р. Светозар

А

19.09.2007

8

11

 

11

100

0

 

2.

 

Величковић И. Весна

А

10.11.2004

1.5

10

 

10

100

0

 

3.

 

Стаменковић Б. Александар

А

06.02.2006

0

10

 

10

100

0

 

4.

 

Милошевић С. Марко

А

19.09.2007

3

7

 

7

100

0

 

5.

 

Илић M. Александар

А

11.06.2008

5

10.5

 

10.5

100

0

 

6.

 

Милановић З. Марјан

А

09.07.2008

3

10

 

10

100

0

 

7.

 

Вучић Б. Снежана

А

06.02.2006

0

12

 

12

100

0

 

8.

 

Милошевић Р. Мимица

А

11.06.2008

0

9

 

9

100

0

 

9.

 

Кљајић Г. Горан

АП

10.09.2008

4

11.5

 

11.5

100

0

 

10.

 

Настић С. Александар

АП

15.11.2004

0

4

 

4

100

0

 

11.

 

Милосављевић В. Милош

АП

11.06.2008

0

6

 

6

100

0

 

12.

 

Станковић Б. Иван

АП

10.07.2008

9

13

 

13

100

0

 

13.

 

Миладиновић Б. Марко

ИП

01.03.2006

0

7

 

7

100

0

 

14.

 

Башић З. Милан

ИП

01.03.2006

0

10

 

10

100

0

 

15.

 

Петковић Д. Марко

ИП

15.01.2007

2.5

11

 

11

100

0

 

16.

 

Мадић Ј. Ивана

ИП

25.09.2008

6

7.5

 

7.5

100

0

 

17.

 

Златановић Љ. Милан

ИП

16.02.2007

0

8

 

8

100

0

 

18.

 

Ђорђевић С. Јасмина

ИП

15.01.2007

0

10

 

10

100

0

 

Укупно часова активне наставе коју држе сарадници =

42

 

 

 

 

 

 

Укупно сарадника са пуним радним временом у установи који изводе наставу на студијском програму = 18