Табела 9.1. Листа ангажованих наставника

Лични подаци

Часови активне наставе

Радни статус

 

 

Презиме, средње слово, име

 

Звање

Датум избора

 

ЧСП

 

ЧССП

 

ЧДВУ

 

УЧАН

% радног времена у установи

Допунски рад (%), или рад по уговору

НДВУ

1

 

Ћирић Д. Мирослав

РП

01.09.2000.

1.73

6.34

1.50

7.84

100

0

 

2

 

Станимировић С. Предраг

РП

11.03.2003.

1.40

5.57

0.98

6.55

100

0

 

3

 

Стевановић П. Драган

РП

09.07.2008.

2.06

6.17

 

6.17

100

0

 

4

 

Тодоровић Т. Бранимир

Д

01.10.2007.

1.73

7.07

2.45

9.52

100

0

 

5

 

Тасић Б. Милан

ВП

22.01.2008.

1.06

5.90

 

5.90

100

0

 

6

 

Игњатовић М. Јелена

Д

19.11.2007.

1.06

5.90

 

5.90

100

0

 

7

 

Поповић Ч. Биљана

РП

11.03.2003.

0.40

7.06

 

7.06

100

0

 

8

 

Николић Р. Мирослав

РП

06.11.2007.

1.06

6.36

 

6.36

100

0

 

9

 

Митровић Љ. Татјана

ВП

26.09.2007.

1.06

8.98

 

8.98

100

0

 

10

 

Богдановић М. Стојан

РП

27.06.1989.

0.40

1.66

 

1.66

0

33

ЕКНФН

11

 

Поповић Љ. Жарко

ВП

01.03.2007.

0.40

1.16

 

1.16

0

33

ЕКНФН

12

 

Стојковић В. Небојша

ВП

16.01.2008.

1.06

3.17

 

3.17

0

33

ЕКНФН

13

 

Станковић С. Миомир

РП

27.09.1992.

1.73

2.73

6.34

9.07

0

33

ФЗНРН

14

 

Илић М. Снежана

РП

14.04.2004.

0.40

7.37

 

7.37

100

0

 

15

 

Дугић M. Мирољуб

ВП

09.07.2004.

1.06

3.38

 

3.38

0

33

ПМФК

16

 

Долинка В. Игор

РП

01.04.2008.

1.06

2.90

6.75

9.65

0

33

ПМФНС

17

 

Шешеља М. Бранимир

РП

27.03.1992.

0.40

1.46

7.27

8.73

0

33

ПМФНС

18

 

Црвенковић Ђ. Синиша

РП

27.03.1992.

1.06

1.06

7.03

8.09

0

33

ПМФНС

Укупно часова активне наставе коју држе наставници

19.17

 

 

 

 

 

 

Укупно наставника са пуним радним временом у установи који изводе наставу на студијском програму = 10

 

ЕКНФН Економски факултет, Ниш

ФЗНРН Факултет заштите на раду, Ниш

ГАФН Грађевинско-архитектонски фалкултет, Ниш

ПМФК Природно-математички факултет, Крагујевац

ПМФНС Природно-математички факултет, Крагујевац