Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

 

Назив предмета

Књига предметног наставника

Књига другог аутора

Практикум

 

Збирка-е задатака

Књиге на страном језику

Друга врста литературе

Увод у програмирање

 

+

 

+

 

 

Дискретне структуре

 

+

 

 

+

 

Увод у рачунарство и дигитална логичка кола

+

 

 

 

 

 

Математичка анализа 1

 

+

 

 

+

 

Увод у објектно орјентисано програмирање

 

 

 

 

+

 

Дискретне структуре 2

+

 

 

 

+

 

Увод у Веб програмирање

 

+

 

 

+

 

Математичка анализа 2

 

+

 

 

 

 

Структуре података и алгоритми

 

+

 

 

+

 

Архитектура и организација рачунара

+

+

+

+

 

 

Интерактивно програмирање

 

 

 

 

+

 

Дизајн и анализа алгоритама

 

 

 

 

+

 

Увод у вероватноћу

 

+

 

+

+

 

Увод у оперативне системе

 

 

 

 

+

 

Увод у базе података

 

+

 

 

+

 

Увод у софтверско инжињерство

 

+

 

 

 

 

Рачунарске мреже

 

+

 

 

+

 

Софтверски практикум

 

 

 

 

+

 

Ови подаци треба да буду у складу са подацима који су наведени у Књизи предмета

Податци који се наводе у овој табели могу бити приказани и на други начин, у зависности од специфичности студијског програма. Установа може и на други начин документовати да испуњава стандадрд.