Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа студија

 

 

Ш

Назив предмета

 

С

Тип

 

Статус предмета

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

 

 

ПРВА ГОДИНА

1.

И111

Увод у програмирање

1

НС

О

3

2

1

0

8

2.

И112

Дискретне структуре

1

НС

О

2

2

0

0

7

3.

И113

Увод у рачунарство и дигитална логичка кола

1

НС

О

2

2

0

0

7

4.

И114

Математичка анализа I

1

АО

О

3

3

0

0

8

5.

И121

Увод у објектно-оријентисано програмирање

2

НС

О

3

1

2

0

8

6.

И122

Дискретне структуре 2

2

НС

О

2

2

0

0

7

7.

И123

Увод у Веб програмирање

2

СА

О

2

0

2

0

7

8.

И124

Математичка анализа II

2

АО

О

3

3

0

0

8

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 20

 

 

ДРУГА ГОДИНА

9.

И131

Структуре података и алгоритми

3

НС

О

3

3

0

0

8

10.

И132

Линеарна алгебра

3

ТМ

О

3

3

0

0

8

11.

И133

Архитектура и организација рачунара

3

НС

О

2

1

1

0

7

12.

И134

Интерактивно програмирање

3

СА

О

2

0

2

0

7

13.

И141

Дизајн и анализа алгоритама

4

НС

О

3

3

0

0

8

14.

И142

Увод у вероватноћу

4

ТМ

О

3

3

0

0

8

15.

И143

Увод у оперативне системе

4

СА

О

2

0

2

0

7

16.

И-ИОС1

Предмет изборног блока 1

4

 

ИБ

 

 

 

 

7

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 20

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

17.

И151

Увод у базе података

5

СА

О

3

1

2

0

8

18.

И-ИОС2

Предмет изборног блока 2

5

 

ИБ

 

 

 

 

7

19.

И-ИОС3

Предмет изборног блока 3

5

 

ИБ

 

 

 

 

8

20.

И-ИОС4

Предмет изборног блока 4

5

 

ИБ

 

 

 

 

7

21.

И161

Увод у софтверско инжењерство

6

СА

О

2

1

1

0

7

22.

И162

Рачунарске мреже

6

СА

О

2

1

1

0

7

23.

И-ИОС5

Предмет изборног блока 5

6

 

ИБ

 

 

 

 

5

24.

И-ИОС6

Предмет изборног блока 6

6

 

ИБ

 

 

 

 

5

25.

И165

Софтверски практикум

6

СА

О

0

0

6

0

6

 

Укупно часова активне наставе на години студија = 20

 

 

Укупно ЕСПБ бодова

180