Табела 9.2. Листа ангажованих наставника

 

Лични подаци

Часови активне наставе

Радни статус

 

 

Презиме, средње слово, име

 

Звање

Датум избора

 

ЧСП

 

ЧССП

 

ЧДВУ

 

УЧАН

% радног времена у установи

Допунски рад (%), или рад по уговору

НДВУ

1.

 

Ћирић Д. Мирослав

РП

01.09.2000

1.5

6.34

1.50

7.84

100

0

УФВ

2.

 

Станимировић С. Предраг

РП

11.03.2003

1.5

5.57

0.98

6.55

100

0

ТФЛ

3.

 

Стевановић П. Драган

РП

09.07.2008

2

6.17

 

6.17

100

0

 

4.

 

Мадић Д. Јован

ВП

16.11.2004

3

5.60

 

5.60

100

0

 

5.

 

Тасић Б. Милан

ВП

22.01.2008

2.5

5.90

 

5.90

100

0

 

6.

 

Кртолица В. Предраг

Д

15.12.2004

4

6.34

 

6.34

100

0

 

7.

 

Тодоровић Т. Бранимир

Д

01.10.2007

1.5

7.07

2.45

9.52

100

0

ФЗНРН

8.

 

Игњатовић М. Јелена

Д

19.11.2007

2.5

5.90

 

5.90

100

0

 

9.

 

Ристић М. Мирослав

ВП

24.04.2007

1

7.40

 

7.40

100

0

 

10.

 

Ђорђевић Р. Ђорђе

РП

 

1

2.84

 

2.84

0

33

ГАФН

11.

 

Кочинац Д. Љубиша

РП

19.01.1993

0

6.71

 

6.71

100

0

 

12.

 

Илић М. Снежана

РП

14.04.2004

0

7.37

 

7.37

100

0

 

13.

 

Велимировић С. Љубица

РП

05.02.2008

0

6.62

 

6.62

100

0

 

14.

 

Поповић Ч. Биљана

РП

11.03.2003

0

7.06

 

7.06

100

0

 

15.

 

Ћирић М. Душан

ВП

13.10.2003

0

6.50

 

6.50

100

0

 

16.

 

Јанковић Д. Слободан

ВП

28.12.2004

0

9.25

 

9.25

100

0

 

17.

 

Цветковић-Илић С. Драгана

ВП

15.11.2007

0

5.31

 

5.31

100

0

 

18.

 

Ранђеловић У. Јовица

ВП

10.10.2005

1.5

6.31

 

6.31

0

33

ФФН

19.

 

Тодоровић А. Јелисавета

ВП

01.12.2004

1.5

6.36

 

6.36

0

33

ФФН

20.

 

Милетић Д. Соња

П

08.05.2008

3

11.85

 

11.85

100

0

 

Укупно часова активне наставе коју држе наставници

26.5

 

 

 

 

 

 

Укупно наставника са пуним радним временом у установи који изводе наставу на студијском програму = 17

 

ГАФН Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш

ФФН Филозофски факултет, Ниш

УФВ Учитељски факултет, Врање

ТФЛ Технолошки факултет, Лесковац

ФЗНРН Факултет заштите на раду, Ниш