Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

 

Тип предмета

Шифра предмета

 

Назив предмета

Семестар

ЕСПБ

 

Академско-општеобразовни предмети

 

И114

Математичка анализа I

1

8

И124

Математичка анализа II

2

8

О-02

Психологија

6

5

О-04

Енглески језик I

6

5

О-01

Педагогија

6

5

О-05

Енглески језик II

6

5

                                                                                                                          Укупно ЕСПБ

% ЕСПБ Aкадемско-општеобразовних предмета = 16.44%

36

Теоријско-методолошки предмети

И132

Линеарна алгебра

3

8

И142

Увод у вероватноћу

4

8

И145

Аналитичка геометрија

4

7

И152

Теорија бројева и полинома

5

7

И156

Увод у нумеричку анализу

5

7

И157

Математичка статистика

5

7

                                                                                                                            Укупно ЕСПБ

% ЕСПБ Теоријско-методолошких предмета = 20.09%

44

Научно, односно уметничко стручни

И111

Увод у програмирање

1

8

И112

Дискретне структуре

1

7

И113

Увод у рачунарство и дигитална логичка кола

1

7

И121

Увод у објектно-оријентисано програмирање

2

8

И122

Дискретне структуре 2

2

7

И131

Структуре података и алгоритми

3

8

И133

Архитектура и организација рачунара

3

7

И141

Дизајн и анализа алгоритама

4

8

И153

Методика наставе информатике

5

8

И154

Симболичка израчунавања

5

8

                                                                                                                             Укупно ЕСПБ

% ЕСПБ Научно стручних предмета = 34.70%

76

Стручно апликативни

И123

Увод у Веб програмирање

2

7

И134

Интерактивно програмирање

3

7

И143

Увод у оперативне системе

4

7

И151

Увод у базе података

5

8

И161

Увод у софтверско инжењерство

6

7

И162

Рачунарске мреже

6

7

И165

Софтверски практикум

6

6

И144

Електронско издаваштво

4

7

И155

Управљање пројектима у ИТ

5

7

                                                                                                                            Укупно ЕСПБ

% ЕСПБ Стручно апликативних предмета = 28.77%

63