Табела 5.4  Листа предмета  на студијском  програму докторских студија

 

Р.б

Ш

Назив предмета

Статус

предмета

Часова активне наставе

ЕСПБ

Наставник/наставници на предмету (Презиме, средње слово, име)

П

СИР

1

И301

Методологија научноистраживачког рада

О

2

0

2

Богдановић М. Стојан

2

И311

Формални језици, аутомати и израчунљивост

И

4

0

12

Ћирић Д. Мирослав

3

И312

Машинско учење

И

4

0

12

Тодоровић Т. Бранимир

4

И313

Одабрана поглавља из статистике

И

4

0

12

Поповић Ч. Биљана

5

И321

Симболичка и алгебарска израчунавања

И

4

0

12

Станимировић С. Предраг

6

И322

Уређени скупови и мреже

И

4

0

12

Шешеља М. Бранимир

7

И331

Фази скупови и системи

И

4

0

12

Ћирић Д. Мирослав

8

И332

Oперационa истраживања

И

4

0

12

Стојковић В. Небојша

9

И333

Вештачке неуронске мреже

И

4

0

12

Станковић С. Миомир

10

И341

Алгебарска комбинаторика

И

4

0

12

Стевановић П. Драган

11

И342

Теорија полугрупа и полупрстена

И

4

0

12

Поповић Љ. Жарко

12

И351

Алгебарске и комбинаторне методе за процесирањe информација

И

4

0

12

Црвенковић Ђ. Синиша

13

И352

Израчунавања уопштених инверза

И

4

0

12

Станимировић С. Предраг

14

И353

Алгебарска теорија графова

И

4

0

12

Стевановић П. Драган

15

И361

Интелигентна обрада текста (Text Mining)

И

4

0

12

Тодоровић Т. Бранимир

16

И362

Виши курс квантне механике

И

4

0

12

Николић Р. Мирослав

17

И363

Одабрана поглавља из алгебре

И

4

0

12

Снежана М. Илић

18

И371

Природна израчунавања (Natural Computing)

И

4

0

12

Игњатовић М. Јелена

19

И372

Објектно-оријентисана анализа и дизајн

И

4

0

12

Тасић Б. Милан

20

И373

Дизајн и анализа алгоритама

И

4

0

12

Долинка В. Игор

21

И381

Интелигентна обрада података (Data Mining)

И

4

0

12

Станковић С. Миомир

22

И382

Одабрана поглавља молекуларне биологије

И

4

0

12

Митровић Љ. Татјана

23

И383

Квантна информатика и квантно рачунање

И

4

0

12

Дугић Мирољуб